Genel Muhasebe 1 Deneme Sınavı Sorusu #612847

I. Açılış kayıtları
II. Dönem içi mali işlemlerin kayıtları
III. Ara mizanlar
IV. Genel geçici mizan
V. Kesin mizan
Yukarıdakilerden hangileri işletmelerde muhasebe sürecinin aşamalarındandır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

İşletmelerde muhasebe sürecinin aşamaları şunlardır:
Açılış kayıtları
Dönem içi mali işlemlerin kayıtları
Ara mizanlar
Genel geçici mizan
Envanter ve envanter kayıtları
Kesin mizan
Finansal tabloların düzenlenmesi
Kapanış kayıtları.

Yorumlar
  • 0 Yorum