Genel Muhasebe 1 Deneme Sınavı Sorusu #612904

Aşağıdakilerden hangisinde Dönem başı bilanço ve dönem içi mali olayları dikkate alarak muhasebe sürecinin adımları sırası ile tam ve doğru olarak verilmiştir?


Açılış kaydı, Dönem içi işlemlerin kayıtları, Genel geçici mizan, Envanter işlemleri, Kesin mizan, Dönem sonu Bilanço ve Gelir Tablosu, Kapanış kayıtları

Açılış kaydı, Dönem içi işlemlerin kayıtları, Envanter işlemleri, Genel geçici mizan, Kesin mizan, Dönem sonu Bilanço ve Gelir Tablosu, Kapanış kayıtları

Açılış kaydı, Dönem içi işlemlerin kayıtları, Genel geçici mizan, Kesin mizan, Envanter işlemleri, Dönem sonu Bilanço ve Gelir Tablosu, Kapanış kayıtları

Açılış kaydı, Dönem içi işlemlerin kayıtları, Envanter işlemleri, Genel geçici mizan, Dönem sonu Bilanço ve Gelir Tablosu, Kesin mizan, Kapanış kayıtları

Dönem içi işlemlerin kayıtları, Genel geçici mizan, Kesin mizan, Dönem sonu Bilanço ve Gelir Tablosu, Kapanış kayıtları


Yanıt Açıklaması:

Dönem başı bilanço ve dönem içi mali olayları dikkate alarak muhasebe sürecinin adımları sırası ile aşağıdaki gibi gerçekleştirilecektir:
Açılış kaydının yapılması,
Dönem içi işlemlerin kayıtlarının yapılması,
Genel geçici mizanın düzenlenmesi,
Envanter işlemleri (İşletmenin kayıtlı durumunun gerçek durumu gösterdiği varsayılmıştır.),
Kesin mizanın düzenlenmesi,
Dönem sonu Bilanço ve Gelir Tablosunun hazırlanması,
Kapanış kayıtlarının yapılması.

Yorumlar
  • 0 Yorum