Genel Muhasebe 1 Deneme Sınavı Sorusu #4158

İşletmelerin kredili olarak yapmış oldukları satışları bir belge karşılığında yapması durumunda aldıkları belge aşağıdakilerden hangisidir?


Alacak Senedi
Kasa Tediye Fişi
Alacak Tahsil Fişi
Alacak Senetleri Reeskontu
Şüpheli Alacaklar Karşılığı

Yanıt Açıklaması: İşletmelerin kredili olarak yapmış oldukları satışları bir belge karşılığında yapması durumunda al›nan belgeye Alacak Senedi adı verilir. Bu senetler ise 121 ALACAK SENETLERİ hesabında izlenmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum