Genel Muhasebe 1 Deneme Sınavı Sorusu #4385

TTK'na göre pay sahipleri şirkete borçlanamaz. Bu kuralın istisnası aşağıdakilerden hangisidir?


Yerine getirilmeyen sermaye taahütleri
İşletmeden çekilen paralar
Ödünç alınan paralar
Örtülü sermaye kullanımı
İştirak taahhüdünden doğan borç

Yanıt Açıklaması: Ortakların henüz yerine getirmedikleri sermaye taahhütleri, işletmeden çekilen paralar veya ödünç aldıkları paralar için işletmeye olan kısa vadeli borçları söz konusu olabilmektedir, Ortaklara verilen borçlar, finansal raporların hatalı analiz edilmesini önlemek amacıyla ayrı bir hesapta izlenmelidir, İşletme ortaklarından olan bu alacaklar 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR hesabında izlenir, Ortaklardan Alacaklar hesabının borç kalanı, ortakların işletmeye olan borçlarının ne kadar olduğunu göstermektedir, Ortaklar işletmeden borç para aldıklarında bu hesap borçlanır, ortakların almış oldukları borçlarını ödemeleri durumunda ise bu hesap alacaklanır,İş yaşamında ortaklardan alacaklar hesabi; şirket ortağının, şirketin fonlarının diğer bir deyişle şirket sermayesinin ortak tarafından kullanılmış olması anlamını taşımaktadır, Ortakların işletmeden sıklıkla ödünç para alması, işletmelerde kişilik kavramının göz ardı edilmesi veya örtülü sermaye kullanımı gibi bazı sorunlara neden olabilmektedir, TTK, bu sorunlara neden olan ve ortaklardan alacaklar hesabı gibi cari hesapların kullanımını yasaklamıştır,TTK’nun 358, maddesinde, “iştirak taahhüdünden doğan borç hariç, pay sahipleri şirkete borçlanamaz, Meğerki borç, şirketle, şirketin işletme konusu ve pay sahibinin işletmesi gereği olarak yapılmış bulunan bir işlemden doğmuş olsun ve emsalleriyle aynı veya benzer şartlara tabi tutulsun” şeklinde yapılan düzenleme ile anonim şirketler ve limited şirketlerde ortaklardan alacaklar hesabının kullanımı yasaklanmaktadır.Doğru cevap (E) şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum