Genel Muhasebe 1 Deneme Sınavı Sorusu #613833

“A” İşletmesi 1 Mayıs tarihinde devamlı müşterisi olan “X” işetmesine kredili olarak 20 gün vadeli 5.000 TL. + 250 TL. KDV’li mal satmıştır. KDV peşin tahsil edilmiştir. Buna göre aşağıdaki finansal kayıtlardan hangisi doğrudur?


Yurt İçi Satışlar Hesabı 5.250 TL. borçlandırılır.

Alıcılar Hesabı 5.000 TL. borçlandırılır.

Kasa Hesabı 5.250 TL. borçlandırılır.

Hesaplanan KDV Hesabı 250 TL. borçlandırılır.

Alıcılar Hesabı 5.250 TL. borçlandırılır.


Yanıt Açıklaması:

İşletme, “X” işletmesinden alacağını kanıtlayıcı herhangi bir belge istememiştir. Bu nedenle alacak hakkı Alıcılar Hesabında 5.000 TL. borçlandırılmak suretiyle izlenmektedir. Devlet adına KDV peşin tahsil edildiği için Kasa Hesabı 250 TL. borçlandırılır, Yurtiçi Satışlar Hesabı 5.000 TL. ve Hesaplanan KDV Hesabı 250 TL. alacaklandırılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum