Genel Muhasebe 1 Deneme Sınavı Sorusu #614754

I. Bir imalat işletmesinin ürettiği mamulü alıp satmak
II. Bir ticaret işletmesinden satın aldığı malı satmak
III. Satın aldığı mala uygun gördüğü oranda kâr ilave edip satmak
IV. Satın alınan malları uygun bir kârla ihtiyaç sahiplerine satmak
Yukarıdakilerden hangileri ticaret işletmelerinin ana faaliyet konusuna ilişkin doğru bilgidir?


Yalnız I

I ve II

I, II, III ve IV

II, III ve IV

I, II ve IV


Yanıt Açıklaması:

Ticaret işletmelerinin ana faaliyet konusu, bir imalat işletmesinden ya da başka bir ticaret işletmesinden almış oldukları malları uygun gördükleri oranda bir kâr ile diğer bir işletmeye ya da nihai müşteriye, başka bir ifade ile ihtiyaç sahiplerine satmaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum