Genel Muhasebe 1 Deneme Sınavı Sorusu #614770

150 İlk Madde ve Malzeme
151 Yarı Mamuller Üretim
152 Mamuller
153 Ticari Mallar
159 Verilen Sipariş Avansları
Yukarıdakilerden hangileri tekdüzen hesap planında stokların izlendiği hesaplardandır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Stoklar; en genel anlamıyla işletmelerin ana faaliyet konularını yerine getirebilmeleri için tüketmek, satmak ya da üretimde kullanmak amacı ile elinde bulundurduğu varlıklar olarak tanımlanmaktadır. Bu varlıklar tekdüzen hesap planında aşağıdaki hesap gruplarında izlenirler.
150 İlk Madde ve Malzeme
151 Yarı Mamuller Üretim
152 Mamuller
153 Ticari Mallar
157 Diğer Stoklar
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
159 Verilen Sipariş Avansları

Yorumlar
  • 0 Yorum