Genel Muhasebe 1 Deneme Sınavı Sorusu #4169

Kanun hükümleri uyarınca sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacı ile kurulan, mal varlığına yatırılan para karşılığında edinilen ve belge sahibinin kurucuya karşı sahip olduğu hakları taşıyan ve fona kaç pay ile katıldığını gösteren kıymetli evrak niteliğindeki senetlere ne ad verilir?


Gelir Ortaklığı Senedi
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi
Finansman Bonosu
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
Hazine Bonosu

Yanıt Açıklaması: Kanun hükümleri uyarınca sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacı ile kurulan, mal varlığına yatırılan para karşılığında edinilen ve belge sahibinin kurucuya karşı sahip olduğu hakları taşı yan ve fona kaç pay ile katıldığını gösteren kıymetli evrak niteliğindeki senetlere Yatırım Fonu Katılma Belgeleri adı verilmektedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum