Genel Muhasebe 1 Deneme Sınavı Sorusu #4527

Aşağıdaki hesaplardan hangisinin işlemleri dönem sonunda yapılan envanter işlemleri kaydında izlenmektedir?


120 Alıcılar
121 Alacak Senetleri
122 Alacak Senetleri Reeskontu
126 Verilen Depozito ve Teminatlar
127 Diğer Ticari Alacaklar

Yanıt Açıklaması: Ticari alacaklar grubunda yer alan 122 Alacak Senetleri Reeskontu, 125 Ertelenmiş Ticari Alacaklar Vade Farkı , 128 şüpheli Alacaklar ile 129 şüpheli Alacaklar Karşılığı hesapları ise dönem sonunda yap›lan envanter işlemleri kapsamında izlenen hesaplar olduğu için Dönem Sonu işlemleri dersi kapsamında incelenecektir.
Yorumlar
  • 0 Yorum