Genel Muhasebe 1 Deneme Sınavı Sorusu #613739

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinden birisidir?


Adi senetler

Emtia senetleri

Çek

Alacak senetleri

Kıymetli evrak niteliğindeki senetler


Yanıt Açıklaması:

Poliçe, çek, bono kambiyo senetlerindendir. Adi senet borçlu hükümlerine göre düzenlenen ve belli bir biçime bağlı olmayan senetlerdir. Emtia(mal) senetleri kıymetli evrak niteliğindeki senetlerden birisidir. İşletmelerin kredili olarak yapmış oldukları satışları bir belge karşılığında yapılması alacak senetleri ile ifade edilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum