Genel Muhasebe 1 Deneme Sınavı Sorusu #613753

Aşağıdakilerden hangisi Diğer alacaklar içerisinde yer alan hesaplardan birisidir?


Alacak senetleri hesabı

Alıcılar hesabı

Adi senetler hesabı

Kambiyo senetleri hesabı

Personelden alacaklar hesabı


Yanıt Açıklaması:

Personelden alacaklar diğer alacaklar içerisinde yer alırken alacak senetleri hesabı, alıcılar hesabı, adi senetler ve kambiyo senetleri hesabı diğer alacaklar hesabı dışında yer alır.

Yorumlar
  • 0 Yorum