Genel Muhasebe 1 Deneme Sınavı Sorusu #614070

Bir işletmenin sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer işlemlerden olan ve bir ticari işlem sonucu doğmamış bulunan alacakları aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?


İştiraklerden Alacaklar Hesabı

Ortaklardan Alacaklar Hesabı

Personelden Alacaklar Hesabı

Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı

Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı


Yanıt Açıklaması:

Sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer işlemlerden olan ve bir ticari işlem sonucu doğmamış bulunan alacakları Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabında izlenir.

Yorumlar
  • 0 Yorum