Genel Muhasebe 1 Deneme Sınavı Sorusu #1259679

İşletmelerde muhasebe süreciyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Finansal tablolar genel geçici mizandan sonra düzenlenir.

Açılış kaydından sonra dönem içi mali işlemlerin kaydı yapılır.

Dönem sonuna kadar planlanan sürelerde (aylık, üç aylık vb) düzenlenen mizanlara ara mizan denir.

Kesin mizan envanter kayıtlarından sonra yapılır.

Finansal tablolar kesin mizandan sonra düzenlenir.


Yanıt Açıklaması:

Finansal tablolar kesin mizandan sonra düzenlendiğinden, A seçeneğinde verilen ifade yanlıştır. Sorunun doğru yanıtı "A" seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum