Genel Muhasebe 1 Deneme Sınavı Sorusu #4153

Aşağıdakilerden hangisi geçici (kısa vadeli) menkul kıymet yatırımlarından biri değildir?


Hisse Senetleri
Özel Kesim Tahvili
Diğer Menkul Kıymetler
Alacak Senedi
Kamu Kesim Tahvili

Yanıt Açıklaması: Menkul kıymetler; işletmelerin kısa veya uzun vadede fiyat değişimi etkisinden yararlanmak, faiz geliri veya kâr payı sağlamak amacı ile edindikleri finansal araçlardan oluşmaktadır. Bunlar şöyle sıralanabilir: • Hisse Senedi • Tahvil • Hazine Bonusu • Finansman Bonusu • Yatırım Fonu Katılım Belgesi • Kâr-Zarar Ortaklığı Belgesi • Gelir Ortaklığı Senedi
Yorumlar
  • 0 Yorum