Genel Muhasebe 1 Deneme Sınavı Sorusu #440548

Hisse Senetleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I- Hamiline yazılı hisse senetlerinin üzerinde ortağın adı yazılı değildir. II- Nama yazılı hisse senetlerinin üzerinde ise mutlaka ortağın adı yazılı olmak zorundadır. III- Hamiline hisse senedi teslim yolu ile el değiştirebilir.


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
I, II, III

Yanıt Açıklaması: Hisse senetlerinin hamiline ya da nama yazılı olması mümkündür. Hamiline yazılı hisse senetlerinin üzerinde ortağın adı yazılı değildir, kim ilgili hisse senedine sahip ise hisse senedinin ona ait olduğu kabul edilir ve teslim yolu ile el değiştirir. Nama yazılı hisse senetlerinin üzerinde ise mutlaka ortağın adı yazılı olmak zorundadır. Sorunun doğu cevabı E seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum