Genel Muhasebe 1 Deneme Sınavı Sorusu #4460

I. İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin, satılmasının veya tüketilmesinin beklenmesi II. Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulması III. Raporlama döneminden sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi IV. Raporlama döneminden sonra en az on iki ay içinde bir borcun ödenmesi için kullanılmak üzere veya başka bir nedenle sınırlandırılmamış olmak koşuluyla söz konusu varlıkların nakit veya nakit benzeri olması. Bu şartlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girmektedir?


Uzun vadeli borçlar olarak sınıflandırma şartları
Kısa vadeli borçlar olarak sınıflandırma şartları
Duran varlık olarak sınıflandırma şartları
Dönen varlık olarak sınıflandırma şartları
Öz kaynakların sınıflandırılmasına ilişkin esaslar

Yanıt Açıklaması: Herhangi bir varlığın dönen varlık olarak sınıflandırılabilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: • İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin, satılmasının veya tüketilmesinin beklenmesi, • Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulması, • Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi veya • Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra en az on iki ay içinde bir borcun ödenmesi için kullanılmak üzere veya başka bir nedenle sınırlandırılmamış olmak koşuluyla söz konusu varlıkların nakit veya nakit benzeri olması.
Yorumlar
  • 0 Yorum