Genel Muhasebe 1 Deneme Sınavı Sorusu #613836

“A” İşletmesi 5 Mayıs tarihinde devamlı müşterisi olan “X” işletmesine peşin fiyatı 8.000 TL. olan bir malı, kredili olarak 90 gün vadeli 8.400 TL. + 670 TL. KDV’ye satmıştır. Buna göre aşağıdaki finansal kayıtlardan hangisi doğrudur?


Yurt İçi Satışlar Hesabı 9.070 TL. alacaklandırılır.

Alıcılar Hesabı 8.400 TL. borçlandırılır.

Ertelenmiş Ticari Alacaklar Vade Farkı Hesabı 400 TL. borçlandırılır.

Yurt İçi Satışlar Hesabı 8.000 TL. alacaklandırılır.

Alıcılar Hesabı 8.000 TL. borçlandırılır.


Yanıt Açıklaması:

İşletme, “X” işletmesi ile yaptığı bu ticari faaliyet sonucunda, Alıcılar Hesabı 9.070 TL. borçlandırılır, buna karşılık Yurt İçi Satışlar Hesabı 8.000 TL., Ertelenmiş Ticari Alacaklar Vade Farkı Hesabı 400 TL. ve Hesaplanan KDV Hesabı 670 TL. alacaklandırılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum