Genel Muhasebe 1 Deneme Sınavı Sorusu #614814

Aşağıdakilerden hangisi devamlı envanter yönteminin temel özelliklerinden biridir?


Tek tip malın alım-satımı için uygun bir yöntemdir.

Dönem içinde istenildiğinde stokların hem miktarı hem de maliyeti tespit edilebilir.

Mal hareketlerini optik okuyuculu elektronik sistemi ile takip edemeyen işletmeler tarafından tercih edilir.

Az sayıda mal satışı yapan işletmelerin kullandığı bir yöntemdir.

Faaliyet hacmi büyük olmayan işletmeler tercih etmektedir.


Yanıt Açıklaması:

Devamlı envanter yöntemi, işletmelerin ilgili dönem içinde gerçekleştirdikleri tüm alım-satım işlemlerinin, gerçekleştikleri anda işletme kayıtlarına yansıtılması esasına dayalı bir yöntemdir. Yöntemin bu özelliği işletmelerin dönem içinde arzu ettikleri zaman hem ellerindeki hem de o ana kadar satmış oldukları malların miktar ve maliyetini tespit edebilmelerini mümkün kılmaktadır.
Bu yöntem; genellikle aynı anda farklı niteliklere sahip çeşitli malların satışını yapan, faaliyet hacmi büyük, stok ve tedarik dengesi önemli olan, bu nedenle mal hareketlerini optik okuyuculu elektronik sistemler kullanarak izleyen işletmeler tarafından tercih edilmektedir.
Stoklarla ilgili işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde devamlı envanter yöntemini kullanan bir işletme dönem başı mal stoku da dahil olmak üzere dönem içindeki mal alışları ve satın alınan malların maliyeti ile ilişkilendirebildiği her türlü harcama tutarını, 153 Ticari Mallar hesabının borcuna kaydeder.
Dönem içinde gerçekleşen her bir satış işlemi için ise en az iki kayıt yapar.
Bunlardan birincisi, gerçekleştirilen satış işlemi sonucunda işletmenin elde ettiği satış hasılatına ilişkin kayıttır. Bu tutar satışın yurt içi ya da yurt dışı satış olmasına bağlı olarak 600 Yurtiçi Satışlar ya da 601 Yurtdışı Satışlar hesaplarından birinin alacağına, satış işleminin peşin ya da kredili olması durumuna bağlı olarak ilgili hesap ya da hesapların borcuna kaydedilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum