Genel Muhasebe 2 2013 - 2014 Ara Sınavı 15.Soru

15.Soru
Genel Muhasebe 2 2013 - 2014 Ara Sınavı 15.Soru
transkript: 15_ Finansman bonoları ıskontoiu ihraç edildikleri için bunların nominal değerleri ile satış fiyatları arasındaki fark bir anlamda gelecek aylara ait gider nit ğindedir ve döneme ait gidere dönuşünceye kadar aşağıdaki hesaplardan hangisinde bekletilir? A) Çıkarilmış Bono ve Senetler Hs. B) Finansman Giderleri HS. C) GıderTahakkukian Hs. ) ) D Gelecek Aylara Ait Gelırler Hs. E Menkul Kıymetierihraç Farkiarı Hs.
Yorumlar
  • 0 Yorum