Genel Muhasebe 2 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 10.Soru

10.Soru
Genel Muhasebe 2 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 10.Soru
transkript: 10. Şerefiye hesabı ıle ilgılı aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Şerefiye, devraiınan bır duran varlık içm ödenen bedel [Ie varlığın rayiç bedeli veya net defter değeri arasındakı farktır. Şerefiye, kiralanacak bir duran varlık için, duran varlığı devreden mevcul kiracıya odenen bır bedeldwr. Şerefiyenin muhasebeleştmlmesi içın bedelının odenmış olması gerekır. Şerefiye, devralınan duran varlığın iyi bir kuruluş yerinın olması, ıyı bır şöhrete ve ış hacmine sahwp olması nedeniyle sağladığı kâr potansiyeli için ödenen bir bedeldir. Şere'iye hesaplanırken raywç bedehnin tespit edilememesi halinde, net defîer değeri esas alınır.
Yorumlar
  • 0 Yorum