Genel Muhasebe 2 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 13.Soru

13.Soru
Genel Muhasebe 2 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 13.Soru
transkript: 13- 'ışı—wsm _ xxx Bu IŞTIRMJERYENDEN [EGER.ENEWW PS >oo< yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? Yenıden değerleme sonucunda meydana gelen anışmrın ortaklara dağıtılmasına İştirakler hesabında meydana gelen azaimaya Yeniden değerleme sonucunda değer arhş fonu sağlanmasına lştiraklerin elden çakarılmasına İştirak edilen şirketin yeniden değerleme amş fonunu sermayeye ekleyerek sermaye artırmasına
Yorumlar
  • 0 Yorum