Genel Muhasebe 2 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 14.Soru

14.Soru
Genel Muhasebe 2 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 14.Soru
transkript: 14. Hizmet teslim bedelinin hasılat olarak kayda alınabilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisınin varlığına gerek yoktur? A) Hasılat tutarının güvenilir bir biçimde ölçülebılmesme B) Finansman ve vergi tutarîannın güvenilir bir biçimde ölçüîebilmesine C) İşleme alışkın ekonomık yararların ışîetme tarafından elde ediîeceğinîn muhtemel olmasına D) Bilanço tarim itibarıyla işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir bir biçimde ölçülebilmesme E) İşlem açin katîanılan malıyetler He işlemm tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenılir biçimde ölçülebilmesme
Yorumlar
  • 0 Yorum