Genel Muhasebe 2 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 2.Soru

2.Soru
Genel Muhasebe 2 2017 - 2018 3 Ders Sınavı 2.Soru
transkript: 2_ Aşağıdakilerden hangisi öz kaynak unsurlarından biri değ ildir? A) Sermaye yedeklerı B) Maîiyet giderîeri karşmğı C) Kâr yedeklen D) Geçmiş yıllar kârları veya zararları E) Ödenmiş sermaye
Yorumlar
  • 0 Yorum