Genel Muhasebe 2 Deneme Sınavı Sorusu #415739

BANKALAR HESABI XXX DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HS. XXX İŞTİRAKLER HESABI XXX Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


Komisyon ödenerek iştirak hisselerinin satılması
Karşılıksız iştirak hisselerinin alınması
İştiraklerdeki piyasa değerinin düşmesi
İştiraklerin alış değerinin altında bir değerle satılması
İştirakler yeniden değerleme artışının sermayeye aktarılması

Yorumlar
  • 0 Yorum