Genel Muhasebe 2 Deneme Sınavı Sorusu #429827

Maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içinde yok edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan hesap aşağıdakilerden hangisidir?


Gelecek Yıllara Ait Giderler
Birikmiş Amortismanlar
Karşılık Giderleri
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı
Faaliyet Giderleri

Yanıt Açıklaması: Birikmiş Amortismanlar Hesabı: Maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içinde yok edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır. Ayrılan amortismanlar ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum