Genel Muhasebe 2 Deneme Sınavı Sorusu #431523

------------------------ -------------------------780.FİNANSMAN GİDERLERİ HS xxx 325.ERTELENMİŞ TİCRİ BORÇLAR VADE FARKLI HS. xxx--------------------------- --------------------------Yukarıdaki kayıt seçeneklerden hangisi için yapılmıştır?


Ertelenen borç vade farkının ay sonunda gidere dönüşmesi
Ertelenen vade farkı borcunun kapatılması
Ertelenen vade farkı borcunun iptal edilmesi
Finansman giderinin sonraki döneme ertelenmesi
Vade farkından kaynaklanan finansman giderinin gelir tablosuna yansıtılması

Yanıt Açıklaması: KAYIT ERTELENEN BORÇ VADE FARKININ GİDERE DÖNÜŞMESİNE İLİŞKİNDİR.
Yorumlar
  • 0 Yorum