Genel Muhasebe 2 Deneme Sınavı Sorusu #3894

Nakit banka kredileri ile nakit olmayan banka kredileri karşılaştırıldığında seçeneklerden hangisi varılabilecek yargılar arasında yer almaz?


Her iki kredi türünde de farklı birçok yolla kredi sağlamak mümkündür.
Nakit kredilerde bankanın verdiği nakit para karşılığı aldığı faiz, gayri nakdi kredilerde teminat mektubu komisyonu olarak karşılık bulmaktadır.
Nakit kredilerde de gayri nakdi kredilerde de kredilerin kaydedilmesi için nazım hesaplar kullanılabilmektedir.
Nakit krediler açık kredi şeklinde olabilirken, nakit olmayan krediler mutlaka teminat karşılığı verilir.
Nakit kredilerde somut değerler gayri nakdi kredilerde soyut değerler ön plandadır.

Yanıt Açıklaması: Nakit krediler iskonto, iştira, avans ve borçlu hesap gibi farklı şekillerde kredi sağlarken; gayri nakdi kredilerde de teminat mektubu kredisi, harici garanti kredisi, ithalat akreditif kredisi ve kabul kredisi şeklinde farklı türler bulunmaktadır. Dolayısıyla her iki kredi türünde de farklı birçok yolla kredi sağlamak mümkündür. Aynı zamanda biri nakit para sağlarken faiz diğeri teminat mektubu verirken komisyon almaktadır. Her ikisinde de kayıtlar için nazım hesaplar kullanılmakta ancak birinde para gibi somut değerler, diğerinde itibar gibi soyut değerler ön plana çıkmaktadır. bulunmamaktadır. Her iki kredide de açık kredi söz konusudur. Doğru cevap D seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum