Genel Muhasebe 2 Deneme Sınavı Sorusu #398332

Aşağıdakilerden hangisi 37 Borç ve Gider Karşılıkları grubunda yer alan hesaplardan biridir?


Gider Tahakkukları

 

Borç ve Gider Karşılıkları

 

Gelecek Aylara Ait Gelirler

 

Ödenecek Vergi ve Fonlar

Kıdem Tazminatı Karşılığı


Yanıt Açıklaması:

Bu grubun kapsadığı hesaplar aşağıdaki gibidir.
-370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİGˆER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
-371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİGˆER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)
-372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIGˆI
-373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIGˆI
-379 DİGˆER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

Yorumlar
  • 0 Yorum