Genel Muhasebe 2 Deneme Sınavı Sorusu #3989

Amortismanlarla ilgili olarak, aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Amortisman, sabit olmayan kıymetin yenilenmesi için fon yaratmaktır.
Boş binalar için amortisman ayrılmaz.
Amortismanlar tutarı değişen veya artan paylı yöntemlerinden birine göre muhasebeleştirilir.
Amortisman, duran varlıkların maliyetinin sistemli olarak kullanıldıkları süreye dağıtılmasıdır.
VUK’a göre değişen paylı amortisman yöntemlerine izin verilmiştir.

Yanıt Açıklaması: ” Amortisman, duran varlıkların maliyetinin sistemli olarak kullanıldıkları süreye dağıtılmasıdır.” İfadesi doğru olup diğer şıklarda verilen ifadeler yanlıştır.
Yorumlar
  • 0 Yorum