Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #397979

I. Yapıcı inovasyon
II. Kapalı inovasyon
III. Tersine inovasyon
IV. Operasonel inovasyon
V. İş modeli inovasyonu
Yukarıda verilenlerden hangileri inovasyon çeşitleri kapsamına girmektedir?


I – II – IV – V

I – III – IV –V

II – III – IV –V

I – II – III – V

I – II – III – IV


Yanıt Açıklaması:

İnovasyon deyince hemen akla ürün ve hizmette yapılan inovasyon gelir. Oysa inovasyonun pek çok çeşidi vardır. Radikal – adımsal inovasyon, yıkıcı inovasyon, kapalı, açık, tersine, operasyonel, pazarlama ve iş modeli inovasyonu olarak çeşitleri sıralanabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum