Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #1094492

I. Yenilikçi ve Yaratıcı Olma

II. Risk Alma

III. Öncü Olma

IV. Rekabetçi Düşünme

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri girişimci düşüncenin dört ana bileşenindendir?


Yalnızca I

I ve II

II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Girişimci düşüncenin dört ana bileşeni vardır. Bunlar;

  • Yenilikçi ve Yaratıcı Olma
  • Risk Alma
  • Öncü Olma
  • Rekabetçi Düşünmedir.
Yorumlar
  • 0 Yorum