Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #1092631

  1. Üretimi organize etme ve sağlama
  2. Ürün çeşitliliği sağlama
  3. İstihdam sağlama
  4. Yeni pazarlar ve satış yöntemleri bulma
  5. Sermaye birikimi sağlama

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri girişimcilerin işlevleri arasında sayılabilir?


Yalnız V

III, IV ve V

I, III ve V

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

Girişimciler ekonomik ve sosyal açıdan birçok işlevi yerine getirmektedirler. Sürekli gelişen küresel ekonomiyle birlikte girişimcilerin işlevlerine her gün yeni bir unsur eklenmektedir. Bununla birlikte girişimcilerin en temel işlevleri, üretimi organize etme ve sağlama, ürün çeşitliliği sağlama, istihdam sağlama, yeni pazarlar ve satış yöntemleri bulma, sermaye birikimi sağlama olarak sıralanabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum