Girişimcilik Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Kontrol etmeye çalışmak yetine planlamak
II. Kısa dönemli planlar yapmak
III. Hatalardan korunmak için standart süreçlerin uygulanması
IV. Riskten uzak durma
V. Kaynakları sadece etkinlik sağlamak için kullanmak
Yukarıda verilenlerden hangileri geleneksel yönetim tekniklerindendir?


I – IV – V

I – II – V

II – III – V

I – III - V

Hiçbiri


2.Soru

Fikirlerin fikirlerle çarpıştığı, yeni uyarıcıların devreye girdiği yaratıcılık aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Kuluçka

Hazırlık

Yaratıcılıkların çıkması

Fikirlerin değerlendirilmesi ve seçimi

Teknik analiz


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılıkta doğru bilinen yanlışlıklardan biri değildir?


Yaratıcılık sadece alt yönetimde gerekir

Her insan yaratıcı değildir

Her alanda yaratıcılık yapılamaz

Yaratıcılık sadece araştırma geliştirmede gereklidir

Yaratıcılık uçukluk, hayalcilik, çılgınlıktır


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özellikle modern girişimlerin ekonomik ve sosyal açıdan yerine getirdiği işlevlerden biridir?


Girişimci bireyler yetiştirme

Ürün çeşitliliği sağlama

Güvenilir yöneticiler olma

İş gücü ihtiyacını düşürme

Üretimde tasarruf sağlama


5.Soru

 1. Üretimi organize etme ve sağlama
 2. Ürün çeşitliliği sağlama
 3. İstihdam sağlama
 4. Yeni pazarlar ve satış yöntemleri bulma
 5. Sermaye birikimi sağlama

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri girişimcilerin işlevleri arasında sayılabilir?


Yalnız V

III, IV ve V

I, III ve V

I, II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılıkta doğru bilinen yanlışlıklar arasında yer almaz?


Yaratıcı fikirler üretmek için dahi olmak gerekmez
Her insan yaratıcı değildir. Sadece bazıları doğuştan yaratıcıdır
Her alanda yaratıcılık yapılamaz
Yaratıcılık sadece üst yönetimde ve ar-ge’de gereklidir
Yaratıcı düşüncenin değeri, mantıklı olup-olmadığına bağlıdır

7.Soru

I. İnsiyatif alma duygusu

II. Yüksek derecede risk alma duygusu

III. Girişimcilik

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 18 Aralık 2006 tarihli Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri ile ilgili olarak belirlemiş olduğu Anahtar Yeterlilikler Tavsiye Kararında, bireylere kazandırılması hedeflenen sekiz anahtar yeterliliktendir?


Yalnızca I

Yalnızca II

I ve II

I ve III

I, II ve III


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi inovasyon zorlukları sıralandığında dışarıda kalır?


İyi bir fikir bulmak

Maliyet baskısı

Finansmana erişim kolaylığı

Yeniden denemek

Hayal Kırıklıkları


9.Soru

 1. Yaratıcılık
 2. Kendini Adama
 3. Kararlılık
 4. Esneklik

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri girişimcilerin kişisel özellikleri arasında sayılabilir?


I, II, III ve IV

I, II ve III

I ve II

I ve III

Yalnız IV


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yetenekli çalışanların girişimci olmak üzere işletmelerden ayrılmalarına yardımcı olan durumlardandır?


Ekonomik bağımlılık

Teknolojik gelişmeler

Personel kaybı

 

Girişimciliğin statü sembolü oluşu

Risk almanın güçleşmesi


11.Soru

1976 yılında iç girişimcilik kavramını ilk kez kullanan yazarlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?


Cantillon
Pinchot
Schumpeter
Say
Smith

12.Soru

Aşağıdaki verilenlerden hangisi iç girişimciliğin tanımlamalarından birisi değildir?


Kurulu işletmelerin yeni piyasalar ve yeni ürünler bulmak için önemli bir yöntemidir.

Mevcut ya da var olan bir organizasyon (işletme) içerisindeki girişimciliktir.

Fırsatları elde etmek için yeni işler geliştirmek ve eski alışkanlıklardan vazgeçmemektir.

Var olan bir organizasyon içerisindeki bireylerin, kontrol ettikleri mevcut kaynaklardan bağımsız olarak fırsatları kovaladıkları bir süreçtir.

Faaliyet halindeki bir organizasyon tarafından yeni organizasyonlar yaratma veya bu organizasyon içinde yenilenmenin ve yeniliğin teşvik edilmesidir.


13.Soru

Girişimcilik ile inovasyonda ortak olan şey aşağıdakilerden hangisidir?


Yenilik

Şirket

İnsan

Ürün

Girdi


14.Soru

Asagıdakilerden hangisi iç girisimcilik stratejilerinin olusturulmasında izlenen asamalardan biri degildir?


Vizyonun gelistirilmesi
Yeniliklerin ozendirilmesi
İç girisimciler icin uygun ortamın yaratılması
Takımların olusturulması
Bütçeleme

15.Soru

Bir işletmede hatalardan korunmak için standart süreçlerin uygulanması ve buna bağlı olarak yaratıcı çözümlerin engellenmesi, kaynakların boşa harcanması hangi girişimci çözüm stratejisi ile çözümlenebilir?


Tek karar vericinin kullanılması

Paydaşların kararlarının uygulanması

Ödül-ceza sisteminin kullanılması

Her duruma özgü kurallar oluşturmak

Bireysel değerlendirmenin yapılması


16.Soru

Toplumsal ve ekonomik değişimle ilgili işletmelerin çözüm arayışları düşünüldüğünde aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır?


Bilgi rekabet koşullarında tek başına yeterli bir araçtır.

İnsanlar yeniçağda beyin gücüne dayalı üretimlerden gelir elde ederek yaşayacaklar.

İşletmeler yeni fikirleri kendi üretemiyorsa dışarıdan alacaktır.

En iyi fikir en çok fikirden çıkar.

İş fikri her zaman girişimcinin ispat edilmeyi bekleyen hipotezi olmaktadır.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç girişimci ve girişimci arasındaki benzerliklerden değildir?


Kaynakları etkili ve verimli kullanabilme

Risk alma

Katma değeri yüksek ürün odaklı olma

Yeni ürün, yeni süreç ve yönetim teknikleri konusunda farklılık yakalama

Güçlendirici olma


18.Soru

Sorunun hem bulunduğu hem tanımlandığı hem de sorunun çözümüyle ilgili malzeme bulunduğu yaratıcılık aşaması hangisidir?


Hazırlık

Kuluçka

Yaratıcılıkların çıkması

Fikirlerin değerlendirilmesi ve seçimi

Fizibilite


19.Soru

Toplumsal değişmeler için ileri sürülen sayıltılar aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?

 1. Değişme doğaldır ve süreklidir.
 2. Değişim gereklidir ve benzerlikler gösterir.
 3. Değişimin önüne geçilemez ve kaçınılmazdır.


Hepsi

Hiçbiri

Yalnız 1

Yalnız 2

1 ve 2


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikle ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, girişimcilik kavramının açıklanmaya çalışıldığı farklı sözcük grupları arasında yer almaz?


Başlatma/bulma/yaratma

 

Yeni işletme

 

Yenilik/yeni ürünler/yeni pazar

 

Fırsatların peşinde koşma

 

Yetki devri