Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #1094476

I. İnsiyatif alma duygusu

II. Yüksek derecede risk alma duygusu

III. Girişimcilik

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 18 Aralık 2006 tarihli Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri ile ilgili olarak belirlemiş olduğu Anahtar Yeterlilikler Tavsiye Kararında, bireylere kazandırılması hedeflenen sekiz anahtar yeterliliktendir?


Yalnızca I

Yalnızca II

I ve II

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Girişimcilik kavramı ve uygulamalarının, bilgi toplumunun ve içinde yaşadığımız çağın getirdiği büyük değişimin yansımalarından biri olduğu konusunda hiç şüphe yoktur. Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 18 Aralık 2006 tarihli Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri ile ilgili olarak belirlemiş olduğu Anahtar Yeterlilikler Tavsiye Kararında, bireylere kazandırılması hedeflenen sekiz anahtar yeterlilikten biri olarak eğitim ve öğretimin her aşamasında "inisiyatif alma duygusu ve girişimcilik” yer almaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum