Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #392993

Aşağıdakilerden hangisi yetenekli çalışanların girişimci olmak üzere işletmelerden ayrılmalarına yardımcı olan durumlardandır?


Ekonomik bağımlılık

Teknolojik gelişmeler

Personel kaybı

 

Girişimciliğin statü sembolü oluşu

Risk almanın güçleşmesi


Yanıt Açıklaması:

Yetenekli çalışanların girişimci olmak üzere işletmelerden ayrılmaları iki önemli gelişmenin sonucudur. Bunlardan birincisi, girişimciliğin statü sembolü oluşu, ekonomik bağımsızlık sağlaması ve tanınma şansı yaratmasıdır. Bu durum girişimciliği genç çalışanlar için cazip hale getirmektedir. İkinci olarak, özellikle gelişmiş ülkelerde yeni girişimcileri gerek yönetsel gerekse de finansal olarak destekleyen risk sermayesi finansman modelinin gelişmesidir. Böylece finansal piyasalar yeni girişimcilerin projelerini destekleyecek hale gelmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum