Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #392788

Aşağıdakilerden hangisi özellikle modern girişimlerin ekonomik ve sosyal açıdan yerine getirdiği işlevlerden biridir?


Girişimci bireyler yetiştirme

Ürün çeşitliliği sağlama

Güvenilir yöneticiler olma

İş gücü ihtiyacını düşürme

Üretimde tasarruf sağlama


Yanıt Açıklaması:

Girişimciler ekonomik ve sosyal açıdan birçok işlevi yerine getirmektedirler. Sürekli gelişen küresel ekonomiyle birlikte girişimcilerin işlevlerine her gün yeni bir unsur eklenmektedir. Bu nedenle özellikle modern girişimcinin işlevleri birçok şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu işlevler şu şekilde sıralanmaktadır:
Üretimi Organize Etme ve Sağlama
Ürün Çeşitliliği Sağlama
İstihdam Yaratma
Yeni Pazarlar ve Yeni Satış Yöntemleri Yaratma

Yorumlar
  • 0 Yorum