Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #392973

I. Kontrol etmeye çalışmak yetine planlamak
II. Kısa dönemli planlar yapmak
III. Hatalardan korunmak için standart süreçlerin uygulanması
IV. Riskten uzak durma
V. Kaynakları sadece etkinlik sağlamak için kullanmak
Yukarıda verilenlerden hangileri geleneksel yönetim tekniklerindendir?


I – IV – V

I – II – V

II – III – V

I – III - V

Hiçbiri


Yanıt Açıklaması:

Geleneksel yönetim tekniklerinde,
Hatalardan korunmak için standart süreçlerin uygulanması
Kaynakları sadece etkinlik sağlamak için kullanmak
Kontrol etmeye çalışmak yerine planlamak
Uzun dönemli planlar yapmak
Fonksiyonel yönetim
Risk üstlenme
İşletmeyi olası tüm maliyetlere rağmen korumaya çalışmak
Yeni adımlarda önceki deneyimleri değerlendirmek
Rekabetçi çalışanların özendirilmesi kullanılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum