Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #397838

Toplumsal ve ekonomik değişimle ilgili işletmelerin çözüm arayışları düşünüldüğünde aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır?


Bilgi rekabet koşullarında tek başına yeterli bir araçtır.

İnsanlar yeniçağda beyin gücüne dayalı üretimlerden gelir elde ederek yaşayacaklar.

İşletmeler yeni fikirleri kendi üretemiyorsa dışarıdan alacaktır.

En iyi fikir en çok fikirden çıkar.

İş fikri her zaman girişimcinin ispat edilmeyi bekleyen hipotezi olmaktadır.


Yanıt Açıklaması:

Bilgi tek başına rekabette yeterli değil, bilginin yanında fark yaratma anlayışı, cesareti ve inancı, takım halinde çalışabilme davranışı ve yeteneği de gereklidir. Bunlar iş fikrini yaratan özelliklerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum