Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #1123918

Aşağıdakilerden hangisi girişimci olmanın sağlayacağı ödüllerdendir?


Yaratım süreci

Yaratım süreci

 Risk

Getiri

Motivasyon


Yanıt Açıklaması:

Girişimciler, olasılıkları gören ve bu olasılıkları gerçeğe dönüştüren değişim ajanlarıdır. Girişimcinin
özellikleri ile ilgili olarak yapılan açıklamalarda dört temel unsura dikkat çekilmektedir. Bu unsurlar
aşağıda kısaca açıklanmıştır.
• Yaratım süreci: Yaratıma konu olan şeyin hem girişimci hem de yarar sağlaması amacıyla
geliştirildiği kitle için bir değer ifade etmesi gerekmektedir.
• Çaba harcanması: Yeni bir ürünün/hizmetin ortaya konulması amacıyla belirli bir zaman ve
çabanın harcanmasıdır.
• Risk: Girişimci faaliyette bulunduğu alanda belirli riskleri üstlenmek durumundadır.
• Getiri: Girişimci olmanın sağlayacağı ödüllerdir. Buradaki en önemli ödül, değer yaratmaktır.
Sonrasında kâr gelecektir. Elde edilen kâr, başarı düzeyinin de göstergesidir. Değer yaratma ve
kârı, bağımsızlık ve kişisel tatmin duyguları izlemektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum