Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #1131990

I. Her ikisi de öncü ve yenilikçiğe odaklıdır.

II. Her ikisi de fırsatları kovalar ve katma değeri yüksek ürünler yaratmaya odaklıdırlar.

III. Her ikisi de risk alırlar.

IV. Kaynakları etkili ve verimli kullanabilirler.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri girişimci ve iç girişimcinin ortak özelliklerindendir?


I ve II

I ve IV

I, II ve III

I, II, ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Girişimci ve İç Girişimcinin Benzer Özellikleri şunlardır:

  • Her ikisi de öncü ve yenilikçiğe odaklıdır. Yeni ürünler, yeni süreçler ve yönetim teknikleri konusunda farklılığı yakalamaya çalışırlar.
  • Her ikisi de fırsatları kovalar ve katma değeri yüksek ürünler yaratmaya odaklıdırlar.
  • Her ikisi de risk alırlar.
  • Kaynakları etkili ve verimli kullanabilirler.
Yorumlar
  • 0 Yorum