Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #392775

Bir ülkede yenilikleri üretip insanlığa sunmayı planlayan bir siyasetçi için o toplumla ilgili en önemli koşul aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


Merkezden yönetimi sağlama

Eğitimi standartlaştırmayı sağlama

Yenilikçilik kültürünü yaratma

Araştırma kültürünü yaratma

Girişimci kültürü yaratma


Yanıt Açıklaması:

Yeniliklerin en önemli koşullarından biri, bir organizasyonda (devlet ya da işletme) yenilikçilik kültürü yaratabilmekten geçmektedir. Toplumların ya da işletmelerin gelecekte kendilerine sağlam bir yer edinebilmeleri yenilikçiliği bugün devlet ya da işletme bünyesinde sistemleştirmelerine bağlıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum