Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #397792

Aşağıdakilerden hangisinde yaratıcılıkla ilgili olan iki kavram doğru bir şekilde verilmiştir?


Süreklilik-Benzerlik

Farklılık-İlişkilendirmek

Benzerlik-Süreklilik

Çeşitlilik-Azlık

Süreklilik-Eşsizlik


Yanıt Açıklaması:

Farklılıkların bir araya getirilmesi yaratıcılığı oluşturur. Homojen olan yani aynı olanların bir araya getirilmesiyle yaratıcılık meydana gelmez. Farklılık bulunduktan sonra bunların birbiriyle ilişkilendirilmesi yaratıcılığı tamamlar. Bilimin amaçlarından birisi de olayların, nesnelerin birbirleriyle olan ilişkilerini açıklayabilmektir. Var olan farklı parçaların ilişkilendirerek birleştirilememesi yaratıcılığı ortaya koymaz. Burada iki temel kavramın yaratıcılıkla ilişkili olduğu görülmektedir. Birincisi farklılık ikincisi ilişkilendirmektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum