Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #1221366

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığı engelleyen örgütsel faktörlerden değildir?


Yaratıcılık için yeterli zaman ve kaynak desteği verilmemesi.

Kişisel alışkanlıklarımız ve farklılıklara karşı tolerans gösterememek.

Aşırı bürokrasiye ve hiyerarşiye uygun fiziksel ortamlar.

Aşırı departmanlaşma ve departmanlar arasında oluşan izolasyon durumu. 

Örgütlerde türdeş kurulan fikir ve proje ekipleri ve birbirine benzer insanların işe alınması


Yanıt Açıklaması:

B Şıkkı: Kişisel alışkanlıklarımız ve farklılıklara karşı tolerans gösterememek. Örgütsel değil bireysel faktörler arasındadır doğru cevap B şıkkıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum