Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #392880

Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin iç girişimciliğe teşvik etmek için kullandığı modellerden değildir?


Fırsatçı model

Kolaylaştırıcı model

Adanmış model

Üretici model

Destekli model


Yanıt Açıklaması:

Şirketlerin iç girişimciliğe nasıl yaklaştığıyla ilgili olarak farklılaşan, yönetimin direkt kontrolü altında iki boyut tanımlanmaktadır. Bunlardan ilki organizasyonel sahipliktir. İkinci boyut kaynak otoritesidir. İç girişimciliğe tahsis edilen belli bir miktar para bulunmakta mıdır? Yoksa kaynak her şey yolunda giderse bu faaliyet tarafından mı yaratılacaktır? Bu iki boyut birleşerek, 4 baskın modeli oluşturacak bir matris meydana getirir. Bu matriste kolaylaştırıcı model, üretici model, fırsatçı model ve adanmış model yer almaktadır. Destekli model bunlar arasında değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum