Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #1123670

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik konusundaki esneklik, ile ilgili temel kişisel özelliklerdendir?


Değişen pazar ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilme yeteneğidi

İş yapmak için yeni ürünlerin, servislerin ya da yolların geliştirilmesini sağlayan
kıvılcımdır

Başarılı olabilmek için çok çalışmaya, planlama ve fikir üretmenin de katılması
gerekmektedir.

Kurallar yaratmak ve hedefler oluşturmaktır

Bir girişimciye başlangıç yaptırtan ve onu o şekilde tutan faktördür.


Yanıt Açıklaması:

Yaratıcılık, iş yapmak için yeni ürünlerin, servislerin ya da yolların geliştirilmesini sağlayan
kıvılcımdır. Yeniliğin ve gelişmenin itici gücüdür. Kalıp yargıların dışından bakarak düşünmek,
sürekli öğrenmek ve sorgulamaktır.
• Kendini adama, bir girişimciyi, özellikle başlangıç aşamasında, başarılı olabilmesi için,
haftanın 7 günü ve günde 12 saatten fazla olabilecek kadar çok çalışması için motive eden
güdüdür. Başarılı olabilmek için çok çalışmaya, planlama ve fikir üretmenin de katılması
gerekmektedir. Kendini adama bunu gerçekleştiren özelliktir.
• Kararlılık, başarıya ulaşmak için duyulan normalin üzerinde güçlü bir arzudur. Aynı zamanda
istikrar ve zor zamanlardan sonra yeniden kendini toparlama becerisini içerir. 9 kere bir sonuç
alamasa da, girişimciyi 10. telefon aramasını yapmak için ikna eden de budur. Gerçek bir
girişimci için para motivasyon kaynağı değildir. Başarı, motive eden temel faktördür, para ise
bunun ödülüdür.
• Esneklik, değişen pazar ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilme yeteneğidir. Bir hayale
sadık kalırken aynı zamanda piyasa gerçekliğinin de farkında olmaktır. Bu gerçeklik,
gerekiyorsa girişimcinin vizyonunu değiştirmesine bile yol açabilir.
• Liderlik, kurallar yaratmak ve hedefler oluşturmaktır. Kurallara uyulacağını ve başarıya
ulaşılacağını görerek hareket etme kapasitesidir.
• Tutku, bir girişimciye başlangıç yaptırtan ve onu o şekilde tutan faktördür. Girişimciye, kendi
vizyonuna inanmaları için başkalarını ikna etme gücü verir. Planlamanın yerine geçemez ama
girişimcinin odaklanmış bir şekilde kalabilmesini ve girişimcinin planının diğer insanlar
tarafından görülmesini ve uygulanmasını sağlar.
• Kendine güven, belirsizliği ve risk seviyesini azaltan planlar sayesinde gelişir. Uzmanlığın da
kendine güvenin oluşmasında katkısı vardır. Kendine güven, girişimciye kolayca aklı
çelinmeden ve gözü korkmadan başkalarını dinleme yeteneği verir.

Yorumlar
  • 0 Yorum