Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #392736

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik sürecine yönelik Moore tarafından geliştirilen modelde yenilik unsurunun doğrudan bağlantılı olduğu kişisel faktörlerden biridir?


İş tatminsizliği

İş kaybı

Deneyim

Yaş

Tahahhüt


Yanıt Açıklaması:

Moore modelinde, girişimcilik süreci birbirini takip eden olaylar ve aşamalar olarak tanımlanır. Bunlar; yenilikçi fikir, operasyonları tetikleyecek olaylar, uygulama ve gelişme aşamalarıdır. Bu modelde girişimcilik süreci, her aşamada işletmeyi geliştirecek kritik faktörlere vurgu yapmıştır. Buna göre; birçok insan davranışında olduğu gibi, girişimci özellikler, kişisel özellikler ve çevresel faktörler tarafından şekillenir. Kişisel faktörlerden doğrudan yenilik unsuru ile bağlantılı olanlar arasında; başarı, belirsizlik, tolerans, risk alma, kişisel değerler, eğitim ve deneyim yer almaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum