Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #392867

Şirketin bilinçli olarak çekirdek bir gruba sınırlı bir bütçe ayırdığı model hangisidir?


Fırsatçı Model

Kolaylaştırıcı Model

Adanmış Model

Üretici Model

Avantajlı Model


Yanıt Açıklaması:

Adanmış Model: Bu modelde şirket bilinçli olarak çekirdek bir gruba sınırlı bir bütçe ayırır. Bu grup iç girişimciliğin işletme birimleriyle bağlantısının kurul-masında yenilik uzmanları gibi hareket ederler ve şirketin nasıl gelişebileceği konusunda fikir üretirler. Diğer bir anlatımla bu modelde belirli bir grubun görevi sadece yeni işler tasarlamak ve/veya yaratmaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum