Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #1131956

I. Geleneksel işletme yönetimi yöntemlerinin yetersiz kalması

II. Yetenekli çalışanların işletmelerden ayrılarak küçük ölçekli girişimciler haline gelmesi

III. Artan uluslararası rekabet

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri girişimciliğin artan öneminin sebeplerindendir?


Yalnızca I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Günümüzde birçok işletme iç girişimciliğin artan önemini fark etmektedir. İç girişimciliğe yönelen bu ilgi, sayısı hızla artan rakipler, geleneksel işletme yönetimi yöntemlerinin yetersiz kalması, yetenekli çalışanların işletmelerden ayrılarak küçük ölçekli girişimciler haline gelmesi, artan uluslararası rekabet, verimlilik ve etkinliğin artırılmak istenmesi gibi nedenlerle giderek yükselmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum