Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #1221922

  1. Aşırı bürokrasi
  2. Aşırı departmanlaşma
  3. Departmanlar arası izolasyon
  4. Türdeş proje ekipleri

Yukarıdaki faktörlerden hangisi ya da hangileri işletmelerde yaratıcılığı engeller?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Aşırı bürokrasiye ve hiyerarşiye uygun fiziksel ortamlar, aşırı departmanlaşma ve departmanlar arasında izolasyon yaratıcılığı engeller. Örgütlerde türdeş kurulan fikir ve proje ekipleri, kendimize ve birbirine benzer insanların işe alınması yaratıcılığı engeller.

Yorumlar
  • 0 Yorum