Girişimcilik Deneme Sınavı Sorusu #392984

İç girişimcilik ile ilgili yapılan ilk kuramsal açıklamalara dayalı olarak, iç girişimcinin tamamladığı çalışmanın sonucunda kazancı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Elde edilen getirinin bir bölümü

Kazandırılan zamanın izin olarak kullandırılması

Eğitsel giderlerin karşılanması

İşteki pozisyonunda yükselme

İçsel motivasyon


Yanıt Açıklaması:

Gifford ve Pinchot, iç girişimcilik kavramını 1976 yılında ilk olarak kullanan yazarlardır. İç girişimcilik konusundaki ilk modellerinde, iç girişimcinin yapmak istediği çalışmalarda belirli bir riski üstlenebileceğini belirterek, iç girişimcinin tamamladığı çalışması sonucunda, elde edeceği getirinin bir kısmını ödül olarak alabileceğini bir kısmını da gelecekteki iç girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesinde kullanabileceğini ortaya koymuşlardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum